עיריית תל אביב, אחוזות החוף, נתיבי אילון, תאגיד המים מי אביבים

 

×    ניהול תכנון, תיאום ופיקוח על פרויקטי ליווי יזמים במתחם ביצרון- מגדלי ב.ס.ר, צ'ק פוינט ועוד. 

×     ניהול תכנון, תיאום ופיקוח על פרויקטים ברחבי תל אביב- פיתוח שיקום ושדרוג מרחב ציבורי, רחובות, תשתיות, כבישים. 

 

×     ניהול תכנון ותיאום פרויקט אופנידן- ציר אילון וציר חולות- הקמת שביל אופניים לאורך נתיבי אילון ברחבי גוש דן.


×     ניהול ופיקוח על עבודות תאגיד המים של תל אביב- מי אביבים ברחבי תל אביב