משרד החוץ

× בקרה ופיקוח עבור משרד החוץ על בניית ביתן ישראל בתערוכת אקספו 2010 בשנגחאי.

 

משרד הבינוי והשיכון

× תכנית אב לניצול קולחים להשקיה במודיעין.

× בקרה על עבודות בניה ותשתיות במודיעין, כולל בקרה על פרויקט בניית המע"ר של מודיעין.

× ערך פרויקטים כ-50 מלש"ח מתוכם כ- 18 מלש"ח בניה במע"ר.

× ניהול ופיקוח פיתוח תשתיות להקמת 3 שכונות חדשות בפסג"ז ירושלים. כ- 1,800 יח' דיור 
המשרד להגנת הסביבה

× ניהול ופיקוח (חוזה שנתי שוטף) בפרויקט מנ"א (מערכת ניטור אויר) ארצי וניהול הכנת האירגון להסמכת ISO.

× בקרה על פרויקט לשיקום קרקעות מזוהמות

 

 × ניהול פרויקט "אויר נקי מפרץ חיפה"- צמצום זיהום האויר, הנגרם מכלי רכב, במפרץ חיפה

 

 המשרד הגיאולוגי

× ניהול ופיקוח פרויקט להקמת רשת ססמית - התרעה מפני רעידות אדמהתחנת כוח צפית צפון -דליה אנרגיות כוח בע"מ

× טיפול בהיתרים להקמת תחנת הכח ובעבודות תאום ותכנון תשתיות.המועצה המקומית בית אריה/ מינהל תשתיות הביוב

× ניהול פרויקט מט"ש בית אריה.

× ניהול פרויקטים כביש הכניסה לישוב / פיתוח שכונת כרמים, פיתוח שכונת האומנים, שידרוג אולם ספורט, בית ספר חטיבת הביניים.
עיריות/מועצות

× ניהול תכנון וביצוע ופיקוח במתחם ביצרון שלב ב' בת"א. קהילת ונציה, קהילת סלוניקי, אדירים - סוסקין - עבור עיריית ת"א

× ניהול פרויקטים שד' וירג'יניה ומסוף תחבורה עבור עיריית בית שמש

× סקר מבנה בית העם עבור המועצה האזורית יואב

× קווי מים מוצא עילית

× קווי מים הר אדר
משרד הפנים- מנהל המים לרשויות מקומיות

× הכנת מפרט טכני לתאגידי מים