עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים, חברת עדן לפיתוח מרכז ירושלים, 
חברת מוריה והחברה לפיתוח מזרח ירושלים

 

×     ניהול פרויקט כביש בגין דרום (מקטע 3).

×     ניהול פרויקט הפרדה מפלסית רוזמרין- חיבור כביש בגין לגרום לכביש 50- "מחלף טנטור"

×     ניהול פרויקט הקמה ושדרוג גני משחקים ברחבי ירושלים

×     ניהול פרויקט שידרוג כבישים דוד המלך- אגרון- שלמה המלך בירושלים.

×     הנגשת תחנות לתחבורה ציבורית (כ-1440 תחנות לפי חוק הנגישות).

×     ניהול פרויקט 52 תחנות BRT ושלטי זמן אמת.

×     ניהול פרויקט שלוט זמן אמת להכוונה לחניונים מרכז ירושלים.

×     ניהול פרויקט חנה וסע פסגת זאב ירושלים.

×     ניהול פרויקט אזור תעשיה עטרות ב'.

×     ניהול תכנון וביצוע בפרויקט שידרוג רחוב פתח – תקווה- המ"ג בשכונת רוממה.

                                                                                      

 ×     ניהול ביצוע פרויקט כבישים בהיקף עיר דוד (מעלה סילואן).

×     ניהול פרויקט שיקום הכניסה לעיר העתיקה משער יפו כולל שיפוץ ושימור חזיתות.

×     ניהול סדרת פרויקטים במתחם קבר דוד ובהר ציון בירושלים.

×     שיקום פתוח ושימור רח' הפטרארכיה הארמנית ברובע הארמני בעיר העתיקה בירושלים.

×     ניהול פרויקט פתוח ושיקום רחוב הגיא ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים.

×     ניהול פרויקט פריסת מצלמות במרכז ירושלים.

×     ניהול פרויקט שידרוג כבישים במזרח ירושלים: ואדי-ג'וז, שיח'- ענבר (א-טור), כביש בתי הספר (ג'בל מוכבר).

×     ניהול פרויקט השלמות פיתוח ברחוב יפו בממשק לעבודות הרכבת הקלה: ככר ולרו, העתקת דחסנית ושיקום קטע הטורים- שרי ישראל ברח' יפו בירושלים, השלמות כבישים ופיתוח בצומת הדוידקה/ רחוב הנביאים ורחוב כי"ח.

×     ניהול פרויקטים בגן העצמאות בירושלים: גן ילדי צרפת, תשתיות אירועי תרבות, בית קפה ושירותים ציבוריים, מבנה למרכז בקרה גנני עירוני.

×     פיתוח המדרחוב בככר ציון בירושלים.

×     פיתוח שכונת מקור ברוך.

×     ניהול פרויקט תכנית אב לתשתיות העיר העתיקה בירושלים.

×     ניהול פרויקט תכנון וביצוע שצ"פ "פורים" בשכונת רוממה ירושלים, ושצ"פים נוספים.

×     ניהול פרויקט שדרוג  רחובות: בצלאל –שץ, בן יהודה הסתדרות, שמאי- הרב אגן במרכז ירושלים.

×     ניהול פרויקט רח' דוד המלך והשלמות עומריה בירושלים.

×     בקרת ביצוע על פרויקטים שונים המבוצעים עבור עיריית ירושלים (כולל כבישים ממוחלפים, גשרים ומנהרות).

×     בקרה עבור אגף שפ"ע על ביצוע עבודות קבלניות בעיר ירושלים.