פרויקט הרכבת הקלה בירושלים

×          2010-2016: ניהול תכנון  העתקת תשתיות פרויקט הארכות הקו הראשון מהר הרצל להדסה ומפסגת זאב לנווה יעקב.


×    2017 ואילך:  ניהול פרויקט רכבת קלה במקטע קמפוס ובית החולים הדסה עין כרם בירושלים בשלבי התכנון וניהול ופיקוח על הביצוע.


×          בין השנים 2006-2010: יעוץ בנושאי הנדסה אזרחית ותשתיות בפרויקט הקו הראשון (הקו האדום).

×          בין השנים 2000-2006: מתן שירותי בקרה וניהול ושירותי ראש תחום תשתיות והנדסה אזרחית בפרויקט הרכבת קלה בירושלים.

×          הכנת ובדיקת אופיונים בתחום הנדסה אזרחית ואדריכלות למכרז ה – BOT של הרכבת הקלה.

×          בדיקת הצעות למכרז BOT לרכבת הקלה בתחום הנדסה אזרחית.

×          בקרת תכנון וביצוע, בקרה תקציבית והכנת אופיונים טכניים בפרויקטים מגוונים בהנדסה אזרחית.

×          בדיקה ובקרה באופן שוטף את כל המכרזים בתחום הנדסה אזרחית, אדריכלות ופיתוח (בקרת תכנון, אינטגרציה כוללת של מכלול התכנון והמסמכים: התכניות, כתבי הכמויות והאמדנים, מסמכי החוזה, המפרטים המיוחדים).

                                                 


בצוות ניהול פרויקט הרכבת הקלה בירושלים

×          קידום תכנון לפרויקטים רבים - רכבת קלה, מבנה דפו (חניון לילה ומוסך) משולב (בקומות) עם חניון ומוסך אגד ושימושים נוספים.

×          במלחה, מנהרת ככר צה"ל, מבני החשמל, כבישים, העתקת תשתיות, פיתוח לאורך תוואי הקו הראשון של הרכבתה קלה.

× השתתפות בבקרת האמדנים התקציביים בתחומי הפעילות בפרויקט (סדר גודל של כ- 300 מיליון ש"ח לעבודות הנדסה אזרחית ע"י הסקטור הציבורי).

× טיפול בנושאי תקציב והתקשרויות בתחום הנדסה אזרחית ברכבת הקלה.

× המשך ייעוץ, תכנון ובקרה לפרויקט הסעת המונים בירושלים.