חברת דוד אקרשטיין בע"מ פועלת משנת 2000 במתן שירותי ניהול פרויקטים, תכנון ופיקוח בפרויקטים בהנדסה אזרחית, פרויקטים תחבורתיים, תשתיות ופרויקטים עירוניים, מבני ציבור ובנייה למגורים.

אנו עוסקים בפרויקטי תשתיות רב מערכתיים, בפרויקטים תחבורתיים כבישים ומחלפים, פרויקטי הרכבת הקלה בירושלים ובתל אביב, פרויקטי פיתוח שכונות, רחובות, שצפ"ים, תשתיות ופרויקטים עירוניים פרויקטים בתשתיות מתח עליון לחברת החשמל, תחמש"ים לחברת החשמל, פיתוח עירוני מבני ציבור, בנייה למגורים, פרויקטים בתחום השימור והארכיאולוגי ועוד.

 בראשות החברה עומד מהנדס דוד אקרשטיין בעל 34 שנות ניסיון (מתוכן 16 שנים 1984-2000, בחברת תהל סניף ירושלים) ומשנת 2000 בחברת דוד אקרשטיין בע"מ. בנוסף, מנהלים שותפים: שחר בן חור – מנכ"ל החברה ורמי אמסיס – מהנדס ראשי.

 החברה מונה למעלה מ- 50  איש שכירים מתוכם כ- 15 מנהלי פרויקטים וראשי צוותים ובנוסף, מהנדסים, הנדסאים ואדריכלים.

בנוסף מועסקים עבור החברה באופן קבוע ועוד לפי הצורך גם יועצים פרילנסרים במקצועות שונים.

 לחברה ניסיון רב בניהול תכנון על כל שלביו, מכרזים, ניהול, תיאום ופיקוח פרויקטים עירוניים ותשתיתיים תחבורתיים, ביניהם כבישים בין עירוניים (מגה פרויקטים), כגון: כביש בגין קטע 3 (כ- 330 מלש"ח קבלני כולל מע"מ), הפרדה מיפלסית צומת טנטור בירושלים, כביש 38 שער הגיא-בית שמש (כולל תאום רב  עם קו מקורות  החמישי לירושלים), כולל הפרדה מפלסית מעל לקו רכבת ישראל (כ- 343.7 מלש"ח, כולל מע"מ), תחמש"ים לחברת החשמל ועוד.בטיפולנו כעת עוד פרויקטי תשתיות רבים, עירוניים ובין עירוניים בהיקפים שונים.

 לחברה משרדים בירושלים,  אור יהודה , באר שבע וחיפה.