כתובתנו: 

ירושלים: רח' גבעת שאול 40, מיקוד 95477

חיפה: רח' צפת 6, חיפה

אור יהודה: רח' יוני נתניהו 5, כניסה מערבית

סניף באר שבע: שד' רגר 28, בניין השתתפויות בנכסים, משרדים 317-318

טל': 02-6517603; פקס': 02-6517604

office@ackerstein-eng.co.il