רשות הטבע והגנים

× תל לכיש - ניהול תכנון, תיאום ופיקוח על העבודות להקמת מבנה רב תכליתי, גשר הולכי רבל, כביש גישה ועבודות תשתית.

×     ניהול תכנון, תיאום ופיקוח על העבודות בחוף פלמחים- הקמת מבנה ייעודי, הנגשת החוף, בניית סוכת מציל, ושיקום מערה

×   פרויקטים באזור ים המלח- הקמת חניונים ומבני נהגים,  הסדרת שבילי גישה , שדרוג מרחב ציבורים, והקמת טיילות באתרי הרשות באזור ים המלח